Tıbbi Birimlerimiz   /  Kardiyoloji ↑

Eğitim


1997-2003    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

203-2008      Gazi Üniversitesi Kardiyoloji AD

İş Deneyimi


2011-Halen   Özel Medikar Hastanesi

2008-2011    Karabük Devlet Hastanesi

2003-2008    Gazi Üniversitesi Kardiyoloji AD

Üyelikler


Türk Kardiyoloji Derneği

Ödüller


2011      TC. Sağlık Bakanlığı Yılın Hekimi Ödülü

2009      Karabük Devlet Hastanesi Üstün Başarı Ödülü

Yayınları


Makale Yurtdışı

1-Yazıcı G, Erden M, Tacoy G, Yavuz B, Turkoglu S, Timurkaynak T. The Optimal Time of Elective Percutaneous Coronary Intervention for Stable Patients After ST Elevation Myocardial Infarction. Angiology. 2008 Apr 2. [Epub ahead of print]PMID: 18388054 [PubMed – as supplied by publisher]2- Isolated right ventricular infarction due to occlusion of the right ventricular branch in the absence of percutaneous coronary intervention.

Turkoglu S, Erden M, Ozdemir M.

Can J Cardiol. 2008 Oct;24(10):793-4.

3- The comparison of early and late outcome of direct and conventional stenting of patients with st elevation myocardial infarction.

Tacoy G, Yazici GE, Erden M, Timurkaynak T.

Ther Adv Cardiovasc Dis. 2009 Jun;3(3):181-6. Epub 2009 May 22.

Makale Ulusal

1-Incremental effects of serum uric acid levels, autonomic dysfunction, and low-grade inflammation on nocturnal blood pressure in untreated hypertensive patients and normotensive individuals.

Erden M, Kocaman SA, Poyraz F, Topal S, Sahinarslan A, Boyacı B, Cengel A, Yalçın MR.

Turk Kardiyol Dern Ars. 2011 Oct;39(7):531-9. doi: 10.5543/tkda.2011.01545.

2- Türkoğlu S, Turfan M, Kocaman S, Poyraz P, Erden M, Yazıcı H, Tulmaç M, Abacı A. Eğitim Hastanelerinde Kullanılan Tansiyon Cihazlarında Kese Boyutunun Hasta Koluna Uygunluğu, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2006;34(2):94–98

Bildiri yurtdışı

S.A. Kocaman, G. Taçoy, S. Türkoglu, S. Akinci, M. Erden, S. K. Açikgöz, A. Çengel. Aortic Sclerosis and Mitral Annular Calcification are Related with Increased Risk Factors and Markers in Acute Coronary Syndrome. XVI World Congress of Cardiology Buenos Aires, Argentina May 18-21, 2008. Circulation Vol 117, No 19

Bildiri Ulusal

Kocaman Sinan Altan, Taçoy Gülten, Türkoğlu Sedat, Akıncı Sinan, Erden Murat, Çengel Atiye. Aort sklerozu ve mitral anuler kalsifikasyon AKS’de artmış risk faktörleri ve belirteçleri ile ilişkilidir; Aortic sclerosis and mitral annular calcification are related with increased risk factors and markers in acute coronary syndrome. Türk Kardiyol Dern Arş 2007; 35:51-103

Diğer


Doğum Yeri: 1980 / Artvin

Yabancı Dil: İngilizce