RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Adı Soyadı Bölümü / Görevi
Dr. Mehmet COŞKUN Mesul Müdür
Dr. Ömer Faruk ÜNAL Radyoloji Uzmanı
Dr. Mehmet BOZBAY Kardiyoloji Uzmanı
Heldan DEMİRALAY OĞUZKAĞAN Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Hidayet YENİAYDIN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Elif TAŞLIGİL İşyeri Hemşiresi
Sercan ERİKÇİ Radyoloji Sorumlusu