Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları’nı inceleyen bir branş olan Kardiyoloji; dünya çapında yapılan araştırmalar ve gelişen yeni teknolojiler ile son yıllarda çok büyük bir gelişme kaydetmiştir. Hastanemizin Kardiyoloji Bölümü, bu gelişmelere uygun olarak yapılandırılmış, her tür tıbbi girişime olanak sağlayacak şekilde donatılmıştır.

Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz, modern teknoloji ile donatılmış olup, 24 saat hizmet vermektedir. Önemli ve ağır kalp sorunları, bu ünitemizde takip edilmektedir.

Kardiyoloji Bölümü’nde Tanı ve Tedavisi Gerçekleştirilen Hastalıklar:

·         Hipertansiyon,

·         Kalp Krizi,

·         Kalp Yetmezliği,

·         Doğumsal Kalp Hastalıkları,

·         Koroner Damar Tıkanıklıkları,

·         Kalp Ritmi Bozuklukları,

·         Periferik Damar Hastalıkları,

·         Hiperkolestrolemi (Kolesterol Yüksekliği),

·         Aort Damarı Hastalıkları,

·         Kalp Kapak Hastalıkları.

Kardiyoloji Bölümü’nde Gerçekleştirilen İşlemler:

·         Elektrokardiyografi (EKG),

·         Ekokardiyografi (EKO),

·         Transösefagial Ekokardiyografi,

·         Holter,

·         Treadmill Testi (Eforlu EKG),

·         Koroner Anjiyografi,

·         Ambulatuvar Kan Basıncı,

·         Koroner Anjiyoplasti ve Stent Uygulamaları,

·         Kalıcı ve Geçici Pace-Maker (Kalp Pili) Uygulamaları,

·         Balon Mitral ve/veya Aort Valvüloplasti,

·         Kalp Kateterizasyonu,

·         Doppler Ultrasonografi.

İletişime Geçin E-mail gönder

–>