ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Adı Soyadı Bölümü / Görevi
Dr. Mehmet COŞKUN Mesul Müdür
Dr. Ali AKÇAY Dahiliye Uzmanı
Dr.Bayram AYDOSLU Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Dr. Mustafa BAŞAR Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Adem KOÇAK Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Hamide Kübranur EREN TORLAK Satın Alma Sorumlusu
Heldan DEMİRALAY OĞUZKAĞAN Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Meral AKTAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Hilal ALICI Eczacı
Fegün Zehra ERGÜN YILMAZ Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu