Tıbbi Birimlerimiz /   Diyaliz Ünitesi

İş Deneyimi


Özel Medikar Hastanesi (Halen)

Özel Koç Diyaliz Merkezi 2009-2010

Özel Vatan Hastanesi 2004-2008/2010-2012

Eğitim


 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004

Başkent Üniversitesi Nefroloji 2005

Uzmanlık Alanları


Hemodiyaliz

Acil Tıp

Profesyonel Futbol Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Üyelikler


Türk Tabipleri Birliği
DİHED (Diyaliz Hekimleri Derneği)
Medikar Hastanesi Disiplin Kurulu Üyesi
Medikar Hastanesi Kalite Kurulu Başkanı
Medikar Hastanesi İcra Kurulu Üyesi