Adı Soyadı
Bölümü / Görevi
Dr. Mehmet COŞKUN Kalite Direktörü/Mesul Müdür
Uzm. Dr. Bayram AYDOSLU Klinik Mikrobiyoloji ve Enf.Hast.
Dr.Hayati DEMİR Acil Sorumlu Hekim
Uzm. Dr. Hatice KÖSTEKCİ Anestezi Uzmanı
Yaşar  YAVUZ Muhasebe Müdürü
Heldan DEMİRALAY OĞUZKAĞAN Hemşirelik Hiz.Müdürü
Ayşegül DEMİR
Hasta Hizmetleri Müdürü
Ali DAĞ Bilgi İşlem Uzmanı
Hilal ALICI Eczacı
Hidayet YENİAYDIN İSG Uzmanı/ Kalite Departman Sorumlusu
Hamide Kübranur EREN TORLAK Satın Alma Sorumlusu
Enis GÜNEY Biyomedikal Müdürü
Ferhat BUDAY Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Meral AKTAŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Arzu ÖZDEŞ SERTEL Diyaliz Birim Sorumlu Yardımcısı
Esra BENLİOĞLU Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Özlem ÇULLUK Dahiliye YB Sor.Hemşiresi
Emine IŞIKLAR KVC Servis Sorm.Hemşiresi
Mustafa CANDAN Sterilizasyon Sorumlusu
Hasret KARADAĞ KORKMAZ Koroner YB Sorumlu Hemşiresi
Neslihan ELLİALTIOĞLU NICU Sorumlu Hemşiresi
Safa ÖZDEMİR Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi
Özlem SAĞLAM KVC YB Sorumlu Hemşiresi
Aycan BELGE Cerrahi YB Sorumlu Hemşiresi
Melehat SOYLU Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Aysen HINIK Anestezi Sorumlu Teknisyeni
Güner ÖZODABAŞ Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
Sercan ERİKCİ Radyoloji Sorumlu Teknisyeni
Emine ÖZTÜRK Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Aliye MÜSELLİMOĞLU KAVSA
Hasta İletişim Birimi Sorumlusu
Musa BEZİRCİ Tıbbi Arşiv Dökümantasyon Sorumlusu
Fegün Zehra ERGÜN YILMAZ
Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu