BEYAZ KOD MÜDAHALE EKİBİ
Adı Soyadı Bölümü / Görevi
Dr. Mehmet COŞKUN Mesul Müdür
Ayşegül DEMİR Hasta Hizmetleri Müdürü
Heldan DEMİRALAY OĞUZKAĞAN Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Murat ÖZTÜRK İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Ahmet KARAKAŞ Gece İşletme Amiri
İsmail Hakkı BAYRAK Gece İşletme Amiri
Ferhat BUDAY Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Çetin YİRMİBEŞ Güvenlik Görevlisi
Emrah ERMUMCU Güvenlik Görevlisi
Ercan TAŞCI Güvenlik Görevlisi
Elif SAZOĞLU Güvenlik Görevlisi