Akciğerler ile ilgili hastalıkları inceleyen bir anabilim dalı olan Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde yatarak ve ayaktan takip ve tedavi olanağı bulunmaktadır. Poliklinikte değerlendirilen hastalarımızın aynı gün içerisinde akciğer grafisi, gerekli görülen vakalarda ilaçlı veya ilaçsız akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testleri ve solunum yolu rahatsızlıkları ile ilgili olan kan tahlilleri görülebilmektedir.

Bronkoskopi, tanı ve tedavi amaçlı akciğerlerinin içerisini esnek ve ışıklı bir kamera sistemi ile görütülenmesini sağlayan yöntemdir. Hastadan tanısal amaçlı biyopsiler ve bronş lavajı (akciğerden alınan yıkama suyu) alınabilmekte ve tedaviye yönelik girişimler yapılabilmektedir. Tanı amaçlı bronkoskopi yapılan hastalık durumları şöyle sıralanabilir:

1. Kronik Öksürük: En sık bronkoskopi yapılan durumlardan birisidir. Öksürüğü olan hastada bronkoskopi amacı bronş ağacındaki muhtemel tıkanıklıkların gösterilmesi amacıyla yapılır

2. Öksürmekle ağızdan kan gelmesi: Hem tanı hem tedavi amaçlı bronkoskopi yapılabilir. Kanamanın nedenini ve kanama yerini belirlemek işlemin tanısal amaçlı yapılma nedenidir. Kanama esnasında ya da kanama kontrol altına alındıktan 24-48 saat sonra da yapılabilir.

3. Akciğer grafisi ve akciğer tomografisinde anormal görüntü varlığı: Akciğer nodülleri veya kitleleri, kavite ile seyreden akciğer hastalıkları, göğüs boşluğunda yer kaplayan kitle veya lenf bezeleri varsa bronkoskopi yapılır

4. Ses tellerinde paralizi (fonksiyon bozukluğu): Ses tellerini besleyen sinirler ile alakalı hastalıkların sebebinde akciğer patolojisinin olup olmadığının gösterilemsi amaçlı bronkoskopi yapılır.

5. Akciğer enfeksiyonu: Enfeksiyon ajanını tespit etmek, iyileşmeyen zatürelerde bronş içi tıkanıklığını araştırmak, enfeksiyon dışı sebepleri teşhis etmek, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda fırsatçı enfeksiyonların tanısını koymak amaçlı yapılır

6. Bronş kanseri: Akciğer kanserinin tanısı ve evrelemesinde önemli yere sahiptir. Ayrıca tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde de önemi büyüktür.

GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜNDE TEŞHİS KONULAN VE TEDAVİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTALIKLAR

ASTIM, ALLERJİK HASTALIKLAR
AKUT-KRONİK BRONŞİT
KRONİK OBSTRÜKTİF (TIKAYICI) AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)
AKCİĞER ZARI HASTALIKLARI, MEZOTELYOMA
ZATÜRRE (PNÖMONİ)
TÜBERKÜLOZ (VEREM)
AKCİĞER KANSERİ
MESLEKSEL AKCİĞER HASTALIKLARI
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
AKUT VE KRONİK SOLUNUM YETMEZLİĞİ
SARKOİDOZ
AKCİĞER EMBOLİSİ

İletişime Geçin E-mail gönder