Sloganımız doğru adres, doğru ekip, doğru tanı, doğru tedavi ve doğru bakım …. Günümüzde Genel Cerrahi alanında hastalara daha iyi ve kaliteli hizmet vermenin en önemli kuralı bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ekip olarak çalışmaktır. Hastanemizde de Genel Cerrahi bölümü sağlık hizmetlerinde bir ekip ruhu içerisinde günü yakalayan, bilimsel temellere dayalı ve konularında deneyimli ekibiyle Karabük ve çevresine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Samimi, huzurlu ve güler yüzlü bir ortamda hastaların sorunlarını anlamak ve en uygun çözümleri bulmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedef doğrultusunda genel cerrahi uygulamalarının yanı sıra Karabük ve çevresinde yapılmayan ve bu nedenle hastaların büyük merkezlere gitmek zorunda kaldığı hastalıkların tedavileri artık hastanemiz hizmetleri arasında yer alacaktır. Genel Cerrahi alanında güncel kullanım alanı bulan minimal invaziv cerrahi (kapalı veya küçük kesiler ile yapılan ameliyatlar) metotları da kliniğimizde uygulanacaktır. Günümüzde geliştirilen endoskopik uygulamalar (gastroskopi, kolonoskopi) ile gastrointestinal sisteme bağlı bir çok hastalığa daha erken tanı konabilmektedir. Bu amaçla Genel Cerrahi Kliniğinde Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem endoskopileri hem tanısal hem de girişimsel (biyopsi vb.) olarak geniş bir kullanım alanı bulacaktır Genel Cerrahi hastalarının tedavisinin en önemli aşamalarından birisi de ameliyat sonrasında hastanın en kısa sürede eski yaşamına dönecek hale gelmesidir. Güncel tanı, tedavi ve takip metotlarının uygulanması sayesinde hızlı bir şekilde tanı konularak, en uygun tedavinin ve sonrasında da uygun takip yönteminin seçilmesi sağlanacaktır.

Medikar Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde Tedavi Ve Teşhis Yapılan Hastalıklar ·

Endokrin Cerrahisi

o   Tiroid hastalıkları tanı, tedavi ve takibi – Guatr – Tiroid kanserleri – Tiroiditler

o   Paratiroid hastalıkları

o   Adrenal (Böbreküstü bezi) hastalıkları ·

Meme hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi

o   Mastodini (Meme ağrısı)

o   Meme kistleri

o   Fibroadenom

o   Meme kanseri (Meme Koruyucu Cerrahiyi içeren tedaviler) ·

Üst Gastrointestinal Sistem hastalıkları tanı, tedavi ve takibi

o   Özefagus (yemek borusu) hastalıkları

o   Reflü hastalığı (Reflü ameliyatları)

o   Mide hastalıkları (Mide kanseri vs) ·

Kolon, rektum, anüs hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi

o   Kolorektal tümörler (Kalın barsak kanseri)

o   Hemoroid (Basur)

o   Anal fissür, fistül, vb.

o   İltihabi barsak hastalıkları (Ülseratif kolit vs) ·

Hepatobilier sistem (Karaciğer ve safra yolları) hastalıkları tanı, tedavi ve takibi

o   Karaciğer kistleri ve tümörleri

o   Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları

o   Pankreas hastalıkları ·

Fıtık ameliyatları

o   Göbek ve kasık fıtığı ameliyatları

o   Ameliyat sonrası fıtık ameliyatları ·

Minimal İnvaziv Cerrahi (Kapalı veya küçük kesi ile yapılan ameliyatlar)

o   Laparaskopik kolesistektomi ( Safra kesesi)

o   Laparaskopik Nissen fundoplikasyonu (Mide fıtığı ve reflü)

o   Laparaskopik appendektomi

o   Laparaskopik kolektomi ( Kalın barsak ameliyatları)

o   Laparaskopik kasık ve göbek fıtığı

o   Laparaskopik insizyonel fıtık (Ameliyat sonrası fıtıklar)

o   Laparaskopik obesite cerrahi

o   Laparaskopik adrenal (böbreküstü bezi) ameliyatları ·

Acil cerrahi hastalıklar ·

Obesitenin (Şişmanlık)cerrahi ve endoskopik tedavisi ·

Lokal anestezi ile küçük cerrahi girişimler ·

Endoskopik tanı, tedavi ve takip

o   Gastroskopi

o   Kolonoskopi (Polipektomi vs.)

o   Perkütan Endoskopik Gastrostomi ( Endoskopik beslenme tüpü takılması)

İletişime Geçin E-mail gönder