Tıbbi Birimlerimiz   /  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ↑

Eğitim


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı(2009-2013)

İş Deneyimi


Özel Medikar Hastanesi

Denizli Özel Nobel Tıp Merkezi

Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Diz, Kalça ve Omurga Kireçlenmesi Tedavisi
Beyin Ve Omurilik Felci Tedavisi
Serebral Palsi Tedavisi
Bel Boyun Fıtığı Tedavisi
Romatizma Tedavisi
Fibromiyalji Tedavisi
Omuz Ağrılarının Tedavisi
Kemik Erimesi (Osteoporoz)
Tenisçi-Golfçü Dirseği Tedavisi
Topuk Dikeni Tedavisi
Nöralterapi
Proloterapi
PRP (Kök Hücre)
Ozan Terapi
Mezoterapi
Üyelikler


Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türk Tabipler Birliği

Diğer


Bilimsel Yayınlar
1. Necdet Catalbas, Nuray Akkaya, Nilgun Simsir Atalay, Fusun Sahin ”Ultrasonographic imaging of the effect of continious, pulsed or sham ultrasound treatments on carpal tunnel syndrome: A randomized controlled Study” Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 31(5):1-9 · September 2018

2. Yılmaz B, Akkoç Y, Alaca R, Erhan B, Gündüz B, Yıldız N, Gök H, Köklü K, Cınar E, Alemdaroğlu E, Ersöz M, Karapolat H, Demir Y, Bardak AN, Turna I, Catalbaş N, Güneş S, Tunç H. ,”Intermittent catheterization in patients with traumatic spinal cord injury: obstacles, worries, level of satisfaction” Spinal Cord. 2014 Nov;52(11):826-30.

3. Neurogenic Bladder Turkish Research Group, Yıldız N, Akkoç Y, Erhan B, Gündüz B, Yılmaz B, Alaca R, Gök H, Köklü K, Ersöz M, Cınar E, Karapolat H, Catalbaş N, Bardak AN, Turna I, Demir Y, Güneş S, Alemdaroğlu E, Tunç H. ”Neurogenic bladder in patients with traumatic spinal cord injury: treatment and follow-up” Spinal Cord. 2014 Jun;52(6):462-7

4. Hakan Alkan, Necmettin Yıldız, Özlem Ercidoğan, Necdet Çatalbaş ” Very Early Detected Asymptomatic Posttraumatic Syrinx in a Patient with Spinal Cord Injury”, Journal Of Scientific Research and Reports, 3(4):639-644 · January 2014

5.Necdet Çatalbaş, ”Asistan Eğitimi” Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı;1-499

6. Akkaya N, Atalay NS, Selcuk ST, Alkan H, Catalbas N, Sahin F. ,” Frequency of fibromyalgia syndrome in breast cancer patients” Int J Clin Oncol. 2013 Apr;18(2):285-92

7. Akkaya N, Akkaya S, Atalay NS, Acar M, Catalbas N, Sahin F. , ” Assesment of the relationship between postural stability and sleep quality in patients with fibromyalgia” Clin Rheumatol. 2013 Mar;32(3):325-31

8. Necmettin Yıldız ,Hakan Alkan ,Nuray Akkaya ,Necdet Çatalbaş ,Füsun Ardıç ” Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Lezyon Seviyesi ve Ciddiyeti ile Mesane Davranışı Arasındaki İlişki ” Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2011 , Vol 57 , Num 4

9. Yıldız, N , Çatalbaş, N , Alkan, H , Akkaya, N , Ardıç, F . “Omurilik yaralanmalı hastalarda temiz aralıklı kateterizasyona uyum ile ilişkili faktörler”. Pamukkale Tıp Dergisi (2010): 115-123