Özel Medikar Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Hizmet Kalite Standartları’na uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız; en kısa zamanda en doğru sonuçları sağlayarak hastalarımızın tıbbi tanı, tedavi ve bakım sürecine gerekli katkıyı sağlamaktır.

İleriye dönük kaliteli hizmet anlayışıyla hasta haklarına saygılı olarak en doğru bilgilendirmenin yapılması esas alınmaktadır. Testler, en doğru şekilde izlenebilir ve tekrarlanabilir yöntemlerle en az hatayı esas kabul ederek yapılmaktadır.

Amaçladığı yüksek analiz kalitesine ulaşmak için en son laboratuvar ve bilgi teknolojilerini nitelikli çalışanları ile birleştiren Laboratuvarımızda çalışılan testler, çok aşamalı olup, iç ve dış kalite kontrolleri ile en hassas şekilde denetlenmektedir.

Özel Medikar Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, sahip olduğu geniş tetkik panelli cihazları sayesinde ulaştığı kapsamlı yapısı ile hem hastanemizin içinden hem de dışarıdan gelecek olan tüm test işlemlerini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımla çalışmaktadır.

Ayrıca Tıp Literatürü’nde Biyokimya’yı ilgilendiren her konudaki güncel gelişmeleri takip ederek, yeni yöntemleri hastalarımız ve doktorlarımıza sunmakta, onlara “bilimsel danışmanlık” yapmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı’nın İlgilendiği Alanlar:

·         Rutin Biyokimya Tetkikleri (Enzim, Elektrolit-Mineral, Lipid vb.),

·         Hematoloji,

·         Hormon ve Tümör Marker (Belirteç) Tetkikleri,

·         Koagülasyon Testleri,

·         Vitamin Tetkikleri,

·         Alerji Tetkikleri,

·         Otoantikorlar,

·         İlaç ve Toksik Madde Tetkikleri,

·         Uyarı Testleri,

·         Tarama Testleri,

·         İdrar ve Diğer Vücut Sıvı Analizleri,

·         Serolojik Tetkikler (Hepatit-HIV, Spesifik Proteinler vb.),

·         Kan Gazları,

·         Serum Proteini vb.

İletişime Geçin E-mail gönder