Bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik rezonans (MR), merkezi sinir sistemi anjiografileri hastalıkların doğası ve lokalizasyonu hakkında bilgiler vermektedir. Cerrahi mikroskoplar, yüksek devirli elektrikli motor, endoskopi gibi yeni yöntemler ile çok hassas ameliyatlar yapılabilmekte ve daha önce risk taşıyan ameliyatlar artık olumlu sonuçlanmaktadır. Özel Medikar Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü bu teknolojileri bünyesinde bulundurmakta, kadrosu ve yoğun bakım hizmetleri ile beyin ve sinir cerrahisinde hizmet vermektedir.

Hastanemizde Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde ameliyat olacak hastalara gereken tüm cerrahi müdahaleler, son teknoloji cerrahi mikroskop kullanılarak (öncelikle minimal invaziv cerrahi ve mikrocerrahi yöntemleri tercih edilerek) yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizde travma hastaları da dahil olmak üzere her türlü Beyin Cerrahisi ile Omurga Cerrahisi ve Sinir operasyonları başarı ile gerçekleştirilmektedir. Çeşitli kazalara bağlı olarak gelişebilen her türlü travmanın (kafa travması, omurga travması vs.) tanı, teşhis ve bakımı acil servis ve yoğun bakım ünitesi ile birlikte 24 saat boyunca koordineli çalışan beyin ve sinir cerrahisi bölümü tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Hastalıkların tıbbi ve cerrahi tedavisinde mutlak hastalığı tedavi etme kriterleri (endikasyon) ve tedaviye alamama kriterleri (kontrendikasyon) tıbbi etik kurallar eşliğinde yapılmaktadır.

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Olarak Verdiğimiz Hizmetler

 1- Beyin damar hastalıkları;

a) Beyin damarları anevrizmaları (baloncuk)
b) Beyin arteriovenöz malformasyon (AVM-damar yumakları)
c) Beyin kavernomları (kavörnoz anjiom)
d) Hipertansiyona bağlı beyin kanamaları
e) Çeşitli yaralanmalara bağlı olarak gelişebilen her türlü kafa travması (epidural ,subdural kanamalar ve omurga travması vs.) hızlı  teşhis, tedavi ve bakımı Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte 24 saat boyunca koordineli çalışan Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

 2- Beyin ve Omurilik Tümörleri;

a) Beyinde yer kaplayan tümörler
b) Omurilik içinde ve omurga çevresinde dokuların tümöral hastalıkları

İyi veya kötü huylu beyin tümörleri, ileri teşhis yöntemleri ve cerrahi teknolojiler (cerrahi mikroskop, intraoperatif ultrasound kullanılarak dünyanın önde gelen Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi merkezlerinde olduğu gibi hastanemizde de başarı ile tedavi edilmektedir.

 3- Bel, Boyun Fıtıkları, Bel Kaymaları, Kireçlenmeleri;

a) Bel fıtığı, bel kayması, belde kireçlenmeye bağlı dar kanal ve sinir sıkışıklıklarının mikrocerrahi ile tedavisi
b) Boyun fıtıkları, boyunda kayma, ve kireçlenmeye bağlı sinir sıkışıklıklarının mikro cerrahi gerek mikro diskektomi ve gerekse 45 yaş altı hastalarda disk protez uygulaması veya kafes (cage) uygulaması, kemik+ vida-plak stabilizasyon uygulamaları

c) Kronik ve ilaç tedavisine cevap vermeyen şiddetli bel ve organ ağrıları için enjeksiyon tedavileri
d) Kronik, şiddetli ve geçmeyen bel ağrıları için dinamik veya sabit vida-rod stabilizasyon uygulamaları

4- Çocukluk Çağı Anomalileri (Pediatrik Nöroşirürji Uygulamaları)

a) Yeni doğan ve tüm çocukluk çağı doğumsal anomalileri; meningosel, diastematomyeli, kafa kemiklerinin erken kapanması (kraniosinostozlar) vb.

b) Yetişkin çağda ortaya çıkan yapısal bozukluklar (Chiari, kafa tabanı anomalileri vb)

c) Çocukluk çağı ve yetişkin hidrosefalileri
d) Omurilik içinde sıvı toplanması (syringomyeli), omurilik kistleri (araknoid kist vb)

 5- Santral Sinir Sistemi ve Omurga Enfeksiyonları;

a) Beyin apseleri, paraziter hastalıkları, kronik granülamatöz lezyonları
b) Omurilik ve omurga kemiğinde enfeksiyon ve kistler

 6- Travma Sonrası Oluşan Boyun, Sırt, Bel, Sakrum, Koksiks (kuyruk sokumu kemiği)
Kemik Kırıkları ve Omurga Yaralanmaları;

a)      Boyunda ve diğer omurlarda oluşan patlama kırıkları, kaymalar, çıkıkların açık cerrahi ile metal ve özel malzemelerle sabitlenmesi

b)      Özellikle kemik erimesine (osteoporoza) bağlı ciltten iğne ile kırık kemik içine yapay kemik enjeksiyonu (Perkutan kifopalsti, vertebroplasti)

 7- El, Ayak, Dirsek, Omuz ve Göğüs Kafesi Çıkışında Oluşan Sinir Sıkışıklıkları;

a) Karpal tünel, kubital oluk, tarsal tünel, TOS ve benzerleri

b) Travma sonrası veya doğum sonrası pleksus hasarları, boyunda fazladan kaburga

c) Sinir kesileri ve bunların tümörleri

 8-Beyni Besleyen Damarlarda Tıkanıklıkların Cerrahi ile Açılması;

a) Karotis endarterektomi, intrakranial-extrakranial by-pass, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji ve Nöro-radyoloji bölümleri ile koordineli çalışarak nörolojik hastalıkların (epilepsi, damar tıkanıklığına bağlı inme-felç, titreme, yüz felci ve ağrısı, beyin kanamaları) ortak tanı ve teşhisini sağlamakta ve bu tür hastalıkların her türlü cerrahi ve medikal tedavisi gerçekleştirilmektedir. Geçici felçlerde; özellikle şahdamar tıkanıklıklarında, karotis endarterektomi pıhtı cerrahi yolla çıkarılabilmektedir

İletişime Geçin E-mail gönder