EĞİTİM KOMİTESİ
Adı Soyadı Bölümü / Görevi
Dr. Mehmet COŞKUN Mesul Müdür
Ayşegül DEMİR Hasta Hizmetleri Müdürü
Heldan DEMİRALAY OĞUZKAĞAN Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Hidayet YENİAYDIN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Hasret KARADAĞ Eğitim Hemşiresi
Mehmet TANKÜL Bilgi İşlem Sorumlusu
Meral AKTAŞ SÖZEN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi