STANDART ERKEK CHECK-UP

 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Diş Hekimi Muayenesi
 • EKG
 • Akciğer Grafiği
 • Tüm Batın Ultrason
 • PSA total
 • Glukoz (Akş)
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam idrar Analizi
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALTASTTSH
 • Trigiliserid
 • Kolesterol, Serum, Total
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • Gaitada gizli kan

DETAYLI ERKEK CHECK UP

 • Dâhiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Göz Doktoru Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Tüm Batın Ultrason
 • Tiroit Ultrason
 • Kardiyovasküler stress test
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • EKGAkciğer Filmi
 • Glukoz (Akş)
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam idrar Analizi
 • ÜreKreatinin
 • PSA serbest
 • PSA total
 • ALT
 • AST
 • AFP
 • CA 19-9
 • CEA
 • CA 125
 • CA 15-3
 • TSH
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti-HIV
 • Trigiliserid
 • Kolesterol, Serum, Total
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • Ürik asit
 • CRP
 • Gaitada gizli kan
 • Vitamin B12
 • HbA1c (Eğer hasta diyabetse)

 

STANDART KADIN CHECK-UP

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Diş Hekimi Muayenesi
 • EKG
 • Akciğer Grafiği
 • Tüm Batın Ultrason
 • Glukoz (Akş)
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam idrar Analizi
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • Trigiliserid
 • Kolesterol, Serum, Total
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • Gaitada gizli kan
 • Eksfoliatif sitoloji (Smear alınması)
 • Mamografi(40 Yaş Üstü)
 • Meme USG(40 Yaş Altı)

DETAYLI KADIN CHECK-UP

 • Dâhiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Göz Doktoru Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Tüm Batın Ultrason
 • Tiroit
 • Ultrason
 • Kardiyovasküler stress test
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • EKG
 • Akciğer Filmi
 • Glukoz (Akş)
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam idrar Analizi
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • AFP
 • CA 19-9
 • CEA
 • CA 125
 • CA 15-3
 • TSH
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti-HIV
 • Trigiliserid
 • Kolesterol, Serum, Total
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • Ürik asit
 • CRP
 • Gaitada gizli kan
 • Vitamin B12
 • HbA1c (Eğer hasta diyabetse)
 • Eksfoliatif sitoloji (Smear alınması)
 • Kemik dansitometresi,
 • tüm vucut (40 yaş üstü)
 • Mamografi(40 Yaş Üstü)
 • Meme USG(40 Yaş Altı)

BESLENME VE DİYET CHECK-UP (BAY - BAYAN)

 • Diyetisyen Muayenesi
 • Vücut Analiz Monitörü
 • İnsülin Direnci
 • Glukoz (Akş)
 • Tam Kan Sayımı
 • ALT
 • AST
 • Kolesterol, Serum, Total
 • Trigiliserid
 • TSH
 • Serbest T3

EVLİLİK İŞLEMLERİ

 • HBs Ag
 • Kan Grubu (ABO+Rh tayini Forward)
 • Akciğer Grafiği
 • Anti HCV
 • Anti-HIV
 • VDRL, Kalitatif

ÇOCUK CHECK-UP (1-15 Yaş)

 • Pediatrik Muayene
 • Diş Hekimi Muayenesi
 • Akciğer Grafiği
 • Glukoz (Akş)
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam idrar Analizi
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • TSH

Sindirim Sistemi Check-up

 • Endoskopi
 • Kolonoskopi

KARDİYOLOJİ CHECK-UP

 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kardiyovasküler stress test
 • EKG
 • ALT
 • AST
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti-HIV
 • HBs Ag
 • Akciğer Filmi
 • Glukoz (Akş)
 • Kolesterol, Serum, Total
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Kreatinin
 • Sedimantasyon
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam idrar Analizi
 • Üre
 • Trigiliserid
 • VLDL Kolesterol
 • Ekokardiyografi
 • Kan Grubu (ABO+Rh tayini Forward)

Check-up Paketlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İsteyin.  İletişime Geçin