Hastanemizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne başvuran her hasta uzman doktorlarımızca değerlendirilir ve probleme yönelik bir tedavi programı planlanır. Planlanan tedavi , deneyimli fizyoterapistlerce , hastanemizde bulunan en modern fizik tedavi cihazlarıyla uygulanır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü içerisinde uygulanan fizik tedavi uygulamalarının yan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu uygulamalar için herhangi bir yaş kısıtlaması söz konusu değildir; bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar olan sürecin herhangi bir döneminde uygulanabilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde Uygulanan Tedavi ve Terapiler

•         Bel ve boyun ağrılarının tedavisi

•         Bel ve boyun fıtıkları

•         Omuz ağrıları ( Tendinit, Bursit, Artroz, Periartrit)

•         Diz ağrıları (Tendinit, Bursit, Artroz)

•         Dirsek, el-el bileği, ayak, diz, kalça eklem rahatsızlıklarının tedavisi ve önlenmesi

•         Topuk dikeni, tenisçi dirseği,golfçü dirseği,kalsifik tendinitlerde ESWT tedavisi

•         Dejeneratif eklem hastalıklarının (kireçlenmelerin) tedavisi

•         Osteoporoz tedavisi

•         Spor sakatlanmaları ve rehabilitasyonu

•         Kırık sonrası rehabilitasyon

•         Dekübit ülserlerinin tedavisi

•         Kas, tendon, bağ ve sinir yaralanmaları sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon

•         İnme sonrası, yarı ve tam omurilik yaralanması sonrası, kafa trvması sonrası nörolojik rehabilitasyon

•         Serebral palsi rehabilitasyonunu da içeren pediatrik rehabilitasyon

•         Yüz felci sonrası rehabilitasyon

•         Skolyoz (omurga eğriliği) tedavisi

•         Fibromiyalji gibi ağrılı durumların tedavisi

•         Myofasyal ağrı sendromu gibi kas ağrılarının tedavisi

•         Kalça, diz ve omuz protezleri öncesi ve sonrası rehabilitasyonu

•         Ön çapraz bağ cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyonu

•         Menisküs cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyonu

•         El cerrahisi sonrası rehabilitasyonu

•         Ampute rehabilitasyonu

•         Plastik ve rejonstrüktif cerrahi sonrası rehabilitasyonu

•         Geriartrik rehabilitasyon

•         Kardiovasküler rehabilitasyon

•         Stres inkontinansı (idrar kaçırma) gibi durumları da içeren ürogenital rehabilitasyon

•         Obstetrik rehabilitasyon, prenatal-postnatal ( doğum öncesi ve sonrası) egzersiz eğitimi

•         Yanık sonrası rehabilitasyon

•         Kinesiotaping

•         Manuel terapi ve manipülasyon

•         Aşırı terlemeye yönelik iyontoforez tedavisi

•  AĞRI MEZOTERAPİSİ

Mezoterapi Nedir ?

Mezoterapi, ilaçların çok düşük dozda karıştırılarak , özel mezoterapi iğneleriyle mikroenjeksiyon yöntemiyle cildin orta tabakasına uygulanmasıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Ağrı  mezoterapisi için çeşitli lokal anestezikler , ağrı kesiciler , kas gevşeticiler, vitaminler , dolaşımı düzenleyen ilaçların çok düşük dozlardaki kombinasyonları kullanılır.

Mezoterapi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır ?

Kas iskelet sistemi ile ilgili her türlü ağrılı durumlar ( bel- boyun fıtıkları, nevraljiler, kireçlenmeler, bağ tendon yaralanmaları, sinir sıkışmaları , meniskopati vbg.) , dolaşım bozuklukları , vitamin eksiklikleri , vertigo , yüz felci, başağrısı gibi hastalıklrda destekleyici amaçla kullanılabilmektedir.

Mezoterapinin Avantajları Nelerdir?

Doğrudan sorunlu bölgeye enjekte edilmesi emilim kaynaklı etkili doz ve etkinin başlamasındaki gecikmeyi ortadan kaldırır. İlaçlar çok düşük dozda ve uzun aralıklarla verildiği için yan etki riski azalmaktadır. İlaçlar yavaş emildiğinden uzun süre etkili olabilmektedir.Ayrıca kombinasyon tedaviye izin verdiğinden ilaçların etkinliği artmaktadır.

• Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Proloterapi

Proloterapi Nedir?
Proloterapi kas iskelet sisteminde ağrı ve fonksiyon bozukluğuna yolaçan durumların tedavisinde kullanılan bir enjeksiyon tekniğidir. Yapılan enjeksiyonun amacı sorunlu bölgede vücudun kendi tamirat mekanizmalarını harekete geçirerek dokuların yenilenmesini sağlamaktır. Böylelikle ağrıyı kesmenin yanında altta yatan problem de tedavi edildiğinden hem tedavinin etkinliği yüksektir hem de daha kalıcı bir tedavi olanağı sağlamaktadır.
Proloterapi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?
Kalça ve diz kireçlenmeleri, menisküs problemleri, bel ve boyun fıtıkları, ayak bileği bağ yaralanmaları, omuz kas ve tendon yaralanmaları, omuzda kas sıkışması, tendinitler, tenisçi ve golfçü dirseği, el bileğinde tendon yaralanmaları, kireçlenmeler, topuk dikeni , aşil tendiniti , nöroproloterapi (hemipleji , parapleji, tetrapleji )
Proloterapide Hangi maddeler Kullanılır?
Proloterapide en yaygın kullanılan madde Dekstrozdur (şekerli serum), bunun yanında PRP (kök hücre) CGF (konsantre büyüme faktörü) , ozon gazı da tedavide hastalığa ve hastanın durumuna göre kullanılabilmektedir.
Proloterapi tedavi planlaması nasıl yapılmaktadır?
Öncelikle ayrıntılı bir hikaye alımı, fizik muayene ve yardımcı tanı yöntemleri ile tanı kesinleştirildikten sonra bir takım kan tetkikleri de yapılarak hastanın proloterapiye uygun olup olmadığına karar verilir. Proloterapiye uygun olan hastalara bağları ve kıkırdakları güçlendirmek için gıda takviyesi , yüzeysel sıcak uygulama vs verilebilir.
Proloterapinin yan etkileri nelerdir?
Genellikle ciddi bir yan etkisi yoktur, enjeksiyon yapılırken ağrıyı azaltma kaynaklı kullanılan lokal anesteziklere allerji nadiren gelişebilir, içerikteki şeker çok düşük miktarda olduğundan kan şekerini etkilemez. Enjeksiyondan sonraki ilk 24 saatte daha sık görülmekle birlikte özellikle ilk 72 saatte enjeksiyon yapılan bölgede şiddetli ağrı, ısı artışı olabilmektedir , bu beklenen bir etki olup orada tamir mekanizmasının harekete geçmesiyle ilgilidir, bu süreçte tedavinin etkisini azaltmamak için parasetamol ve tramadol dışında bir ağrı kesici kullanmamanız gerekir.
• ENJEKSİYON TEDAVİLERİ
Gonartroz (Diz kireçlenmesi) vakalarında diz içi Hyaluronik asit enjeksiyonu ile eklem içi sıvısı tamamlanır böylelikle ağrı ve hareket kısıtlılığı güvenli ve etkili bir biçimde tedavi edilir.
Tendinit ve Bursitlerde krotikosteroid ve lokal anaestezik enjekte edilmesiyle ödem ve ağrıda azalma , eklem hareketlerinde artış sağlanır.
Tetik noktalara yapılan Ozon ya da kortikosteroid ve lokal anestezik karışımı enjeksiyonu ile spastik kaslarda gevşeme sağlanır böylece spazm ağrı kısır döngüsü giderilir.

• Ozon tedavisi nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Tıbbi ozon gazı (O3) kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Ozon şeffaf, renksiz bir gazdır. Kendine has özel bir kokusu vardır.
Tıbbi ozon gazı saf ozonla saf oksijenin belli oranda karıştırılmasıyla oluşur. Elde edilen tıbbi ozon, hastaya belli dozlarla verilir. Uygulanacak ozon dozu hasta ve hastalığa göre değişir. Uygulanacak dozun miktarını ozon tedavisi konusunda eğitim almış ve bunun için sertifikalandırılmış hekiminiz belirler.
Ozon tedavisinin pek çok uygulama yöntemi vardır. Majör Otohemoterapi en sık uygulanan yöntem olup bu metotla hastadan 50-200 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmesidir. Bunun yanında minör otohemoterapi, eklem içine , kas içine enjeksiyon , açık yaralara direk uygulama, torbalama, rektal uygulama vbg. çeşitli uygulama yöntemleri de vardır.
Ozon tedavisinin yararları nelerdir ?
Dokulara giden kan dolaşımını artırır , kan ve lenf sisteminin temizlenmesine yardımcı olur, cildin canlanıp gençleşmesine yol açar, bağışıklık sistemini güçlendirir, çok güçlü bir antimikrobiyal olduğundan enfeksiyonları iyileştirir, kasları gevşetir , ağrıları azaltır, eklem dejenerasyonunu önleyerek ağrıları azaltır, hafızayı güçlendirir, stresi azaltır, vücuttan toksin atılımını artırır.
Ozon Tedavisi Hangi Hastalıkların tedavisinde kullanılır?
Eklem ağrıları ve kireçlenmeler
Bel ve boyun fıtıkları
Fibromiyalji
Kronik yorgunluk sendromu
Diyabet ve buna bağlı komplikasyonlar
Yara tedavisi
Depresyon
Detox amacıyla
Antiaging (yaşlanma karşıtı) amacıyla
Bağışıklı sistemini güçlendirmek amacıyla
Dolaşım bozuklukları
Hepatit B-C ve pek çok enfeksiyöz rahatsızlık
Allerji – Astım tedavisi
Candida tedavisi vbg.

      Ünitemizde Yer Alan Cihaz ve Malzemeler

·         Eswt

·         Tens

·         Hot Pack ( sıcak paket )

·         Cold pack ( soğuk paket)

·         Enfraruj

·         Ultrason

·         Diadinamik akım

·         Galvanik akım

·         İnterferansiyel akım (vakumlu/pedli)

·         Compex cihazı

·         Kombine elektroterapi

·         Elektrik stimülasyonu

·         Parafin

·         Whirpool (girdap banyosu)

·         Kısa Dalga

·         Mevzi ziya banyosu

·         Bilgisayarlı traksyon cihazı ( bel ve boyun )

·         Laser

·         Criyoterapi

·         Masaj Aletleri

Rehabilitasyon Ünitelerimiz

·         Paralel Bar

·         El rehabilitasyon düzenekleri ( monofileman set, el hamurları, el dinamometresi, koordinasyon aletleri gibi..)

·         CPM cihazı

·         Egzersiz matı

·         Egzersiz Merdiveni

·         Omuz Çarkı

·         Omuz Pulleyi

·         Tırmanma Merdiveni

·         Parmak Merdiveni

·         Bobath Topu

·         Denge Tahtası

·         Kol ve Bacak Ağırlıkları

·         Thera-bant Egzersiz Seti

·         Tilt Table

·         Yürüme Bandı

·         Kondüsyon Bisikleti

·         Yürümeye yardımcı cihazlar ( posterior shell, walker, koltuk değneği gibi)

İletişime Geçin E-mail gönder