NÖROPATİK AĞRI

Nöropatik ağrı, sinir sistemindeki bir hasar veya işlev bozukluğu sonrası ortaya çıkan önemli bir sorundur. Hasar görmüş sinirlerin bulunduğu ya da dallandırıldığı alanda yanma, acıma, üşüme, kaşınma, karıncalanma, iğne batması, uyuşukluk veya elektrik çarpması şeklinde hissedilir. Şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, zona, alkol kullanımı ve B vitamini eksikliği, kanser, kemoterapi, sinir sıkışmaları, bel fıtığı ve felç gibi nedenlerle vücudun bir veya birkaç yerinde nöropatik ağrı ortaya çıkar.

Nöropatik ağrı genellikle uzun süre devam eder ve tedavisinde hem sebebi hem de nöropatik ağrı bulgularının tedavisi gereklidir. Alışıldık ağrı kesicilere genellikle cevap vermez, diğer kronik ağrı durumlarından farklı yaklaşım ile tedavi edilebilir. Tedavisinde epilepsi ilaçları ve antidepresanlar gibi beyin-sinir iletimini etkileyen ilaçlar, güçlü ağrı kesiciler ve sinir blokajları faydalı olmaktadır. Nöropatik ağrının doğru tanınması ve etkili tedavisi için algoloji uzmanına başvurulması önerilmektedir.